Kwaliteit

De kwaliteitsdienst binnen VDL Laktechniek houdt zich bezig met het bewaken van het door ons opgesteld kwaliteitssysteem en de kwaliteitseisen die vanuit de klant aan de producten worden gesteld. Dit varieert van een steekproefsgewijs controle tot een 100% controle. Om onze kwaliteit te waarborgen is VDL Laktechniek ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd en voldoet hiermee aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteit en milieu. 

Gezien de focus op de automotive industrie hebben we veelvuldig te maken met veranderingen in normen en eisen. Dit vraagt om een flexibele opstelling van onze kwaliteitsdienst. Dit uit zich door in samenspraak met de opdrachtgever de norm die voor een product geldt te vertalen naar product specifieke eisen die in lijn zijn met deze kwaliteitseisen. Naast de reguliere werkzaamheden omtrent kwaliteit verzorgen we ook PPAP rapportages en controle rapporten.

Mochten er specifieke vragen zijn met betrekking tot kwaliteit dan staan we natuurlijk altijd open voor een gesprek, voel je vrij om ons te benaderen via quality@vdllaktechniek.nl.

 

 

VDLT-1306-8594-1.jpg