Kwaliteit

Veiligheid, kwaliteit, kwantiteit

De kwaliteitsdienst binnen VDL Laktechniek houdt zich bezig met het nauw bewaken van ons kwaliteitssysteem en de kwaliteitseisen welke vanuit de opdrachtgever aan de producten gesteld worden. Dit varieert van een steekproefsgewijs controle tot een 100% controle.
Om onze kwaliteit te waarborgen is VDL Laktechniek ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd en voldoet hiermee aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteit en milieu. 

Gezien de focus op de automotive industrie hebben we veelvuldig te maken met veranderingen in normen en eisen. Dit vraagt om een flexibele opstelling van onze kwaliteitsdienst. Dit uit zich door in samenspraak met de opdrachtgever de norm die voor een product geldt te vertalen naar product specifieke eisen die in lijn zijn met onze processen. Naast de reguliere werkzaamheden omtrent kwaliteit verzorgen we ook rapportages zoals PPAP en controle rapporten.

Mochten er specifieke vragen zijn met betrekking tot kwaliteit dan staan we natuurlijk altijd open voor een gesprek, voel u vrij om ons te benaderen via info@vdllaktechniek.nl.

 

 

VDLT-1306-8594-1.jpg