Kwaliteit

Veiligheid, kwaliteit, kwantiteit

Onze kwaliteitsmedewerkers houden zich bezig met het nauw bewaken van ons kwaliteitssysteem en de kwaliteitseisen welke vanuit de opdrachtgever aan de producten gesteld worden. Dit varieert van een steekproefsgewijs controle tot een 100% controle.
Om onze kwaliteit te waarborgen is VDL Laktechniek ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd en voldoet hiermee aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteit en milieu. 

Gezien onze focus op de automotive industrie hebben we veelvuldig te maken met wijzigingen in het pakket van eisen en standaard normen. Dit vraagt om een flexibele opstelling van onze organisatie. Dit uit zich door in samenspraak met de opdrachtgever de norm die voor een product opgesteld is te vertalen naar product specifieke eisen die in lijn liggen met onze processen. Naast de reguliere werkzaamheden omtrent kwaliteit verzorgen we ook rapportages zoals PPAP en controle rapporten.

Mochten er specifieke vragen zijn met betrekking tot kwaliteit dan staan we natuurlijk altijd open voor een gesprek, voel u vrij om ons te benaderen via info@vdllaktechniek.nl.

 

 

VDLT-1306-8594-1.jpg